Son güncelleme: 13 Aralık 2021

Bu sözleşme Eğitmen ile Speakzon arasında bir anlaşmadır. Eğitmen sıfatıyla platforma erişiminiz, kaydınız ve kullanımınız için geçerli olan ek hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Burada büyük harfle yazılan terimler, Sözleşmede belirtilen anlama sahiptir. Bu Eğitmen İlavesinin herhangi bir şartı ile Sözleşmenin herhangi bir şartı arasında bir ihtilaf olması durumunda, bu Eğitmen ilavesinin şartları geçerli olacaktır.

  1. Bağımsız Yüklenici

 

Eğitmenler, Bağımsız Yüklenicilerdir. Eğitmenlerin, Öğrencilere Eğitim Hizmetleri teklif etmek ve sağlamak üzere Platformu kullanan ve bağımsız bir ticari girişim olarak faaliyet gösteren bağımsız yükleniciler olduklarını kabul etmektesiniz. Speakzon hiçbir Eğitmenin işvereni veya müşterek işvereni ya da entegre veya bağımsız girişim ortağı değildir. Eğitmenle ilişkili herhangi bir kişinin çalışan ya da bağımsız yüklenici olarak veya farklı bir şekilde sağlayabileceği iş veya hizmetler de dahil olmak üzere Eğitmen tarafından gerçekleştirilen iş veya hizmetlerin kapsamı, yapısı, niteliği, karakteri, zamanlaması veya konumuna ilişkin olarak Speakzon'nin herhangi bir sorumluluk veya kontrol sahibi olmadığını ya da bu hususlara dahil olmadığını onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Öğrenciler ayrıca, Sözleşme Süresi boyunca her zaman Eğitmeni bağımsız yüklenici olarak kabul edeceklerini ve bu sınıflandırmayı ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Speakzon, herhangi bir Oturumun Öğrenciyi memnun edecek şekilde tamamlanmasını sağlama konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.

 

Eğitmenler Materyalleri Sağlar. Öğrenci ve Eğitmen arasında açıkça farklı bir şekilde anlaşılmadığı sürece, Eğitmenin Öğrenciyle anlaşmaya varılan Eğitim Hizmetlerini sunmak için ihtiyaç duyduğu ekipman, araç, materyal ve iş gücünü eksiksiz bir şekilde sağlayacağını ve Speakzonun işbu Sözleşme kapsamındaki Eğitim Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekebilecek ekipman, araç, materyal veya iş gücünü sağlamayacağını kabul etmektesiniz. Öte yandan Speakzon, kendi takdirine bağlı olarak mevcut, opsiyonel destekleyici kaynaklara ve materyallere erişim sunmak üzere hem Öğrenciye hem de Eğitmene Platform erişim izni verecektir.

Münhasır Olmama ve Talep Etmeme. Eğitmen, danışmanlık hizmetleri için diğer şirketler veya kuruluşlarla kısıtlama olmaksızın sözleşme yapma hakkını saklı tutar. Benzer şekilde, Speakzon, danışmanlık hizmetleri için diğer şirketler ve/veya bireylerle kısıtlama olmaksızın sözleşme yapma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, Eğitmen, Platformda Eğitmen Hizmetlerinin sunulması veya sağlanması sırasında ve bundan sonraki altı (6) ay boyunca, doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya başkalarıyla birlikte, herhangi bir Öğrenciyi, Speakzon ile ilişkisini veya diğer ilişkisini sonlandırabilir ve Uygulama veya Site dışında Eğitmen Hizmetlerini alabilir.

Otorite Kapsamı. Eğitmen, Speakzon veya Speakzon'un ilgili veya bağlı kuruluşlarından herhangi biri adına iş yapma, yükümlülük altına girme, mal satma, ödeme alma, sipariş talep etme veya açık veya zımni herhangi bir yükümlülük devretme veya oluşturma veya bunları bağlama yetkisine sahip değildir. Speakzon'un yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe, herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde veya herhangi bir konu ile ilgili olarak Speakzon'un ilgili veya bağlı kuruluşlarından herhangi biri Speakzon adına herhangi bir söz, garanti veya temsilde bulunamaz. Eğitmen, Speakzon'un önceden yazılı onayı olmadan Speakzon'un ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet adlarını veya hizmet markalarını kullanmayacaktır.

 

  1. Ödeme

 Speakzon, Eğitmenin dersi vermesinden sonraki on beş (15) gün içinde Eğitmen'e ödeme yapacaktır

 

  1. Öğrenci Verileri

Eğitmen, Öğrenci Verilerini güvence altına almayı ve korumayı kabul eder.

 

  1. Düzenlemeler

Speakzon, herhangi bir zamanda bu İlave üzerinde değişiklik yapabilir. Bu Ekte açıkça belirtilmediği sürece, bu tür değişiklikler, Speakzon'un Platform kullanıcı arabirimi aracılığıyla veya kullanıcı hesabınızla ilişkili e-posta adresine gönderilen değişiklikleri bildirmesinden sonra mevcut Eğitmenler için geçerli olacaktır. Önerilen bir değişikliği kabul etmediğinizi veya önerilen bir değişikliği açıkça kabul etmeyi reddettiğinizi yazılı olarak bildirirseniz, Speakzon Sözleşmeyi ve Platform kullanımınızı feshedebilir.